PREHLÁSENIA

Všeobecné ustanovenia

Webové stránky www.faktyovyzive.sk sú súkromným blogom, ktorý odzrkadľuje myšlienky a poznatky jeho autora v rámci tém výživa, zdravie a udržateľný, šetrný životný štýl. Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne neutrálne- informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť a taktiež neslúžia ako podklad pre samovoľnú diagnostiku ochorení, zmenu liečebného plánu alebo ukončenie liečby. Napriek tomu, že autor vynakladá pri spracovaní článkov nemalú námahu a nezastáva záujmy „tretích strán“, nemôže garantovať úplnosť, aktuálnosť ani správnosť či vyváženosť ponúkaných informácií na individuálnej úrovni. Skúsenosti jediného človeka nie sú univerzálnou zárukou pre vhodnosť a nezávadnosť akéhokoľvek tvrdenia,  služby alebo produktu. Individuálny prístup a osobné kritické zhodnotenie a obozretnosť čitateľa je vždy na prvom mieste. Autor stránky nenesie zodpovednosť za škody a poškodenia plynúce zo správneho i nesprávneho užívania informácií na tejto stránke. Autor si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo mazať obsah stránok kedykoľvek bez predošlého oznámenia.

Odkazy a linky na ďalšie webové stránky

Pri priamom alebo nepriamom odkazovaní na cudzie webové stránky, ktoré neprislúchajú zodpovednosti alebo operatívnym možnostiam autora, nenesie autor žiadnu zodpovednosť za odkazovaný i pridružený obsah. Autor týmto záväzne vyhlasuje, že v čase zhotovenia odkazu na cudziu stránku na nej nerozpoznal žiadne nevhodné či ilegálne prvky. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsah a autorstvo odkazovaných stránok nemá autor žiadny vplyv a nenesie zodpovednosť za prípadné škody a poškodenia plynúce z návštevy/používania cudzích webových stránok.

Autorské práva

Dodržiavanie zásad ochrany duševného vlastníctva: Fotografie, videá a články na www.faktyovyzive.sk sú duševným vlastníctvom autora alebo podliehajú autorským právam, pre ktoré získali www.faktyovyzive.sk písomný súhlas. Kopírovanie obrázkov (ak sú zhotovené autorom stránky) bez písomného súhlasu autora zakázané. Kopírovanie videí (ak sú zhotovené autorom stránky) bez písomného súhlasu autora zakázané. Kopírovanie celého znenia textov bez písomného súhlasu autora zakázané. Citovanie určitých častí článku v rozsahu perexu povolené jedine s jasne viditeľným a dohľadateľným odkazom  na www.faktyovyzive.sk. Kopírovanie akýchkoľvek príspevkov autora na sociálnych sieťach v zmysle sťahovania a následného uverejnenia na vlastnom profile zakázané. Zdieľanie príspevkov autora na sociálnych sieťach je podmienené možnosťou/“ikonou“ ZDIEĽAŤ. Ilustračné obrázky k jednotlivým príspevkom pochádzajú z fotodatabázy www.pixabay.com, zverejnené pod licenciou Creative Commons CC0 (voľne dostupné pre privátne aj komečné účely bez nutnosti kreditovania autora).

 Ochrana osobných údajov

Pokiaľ stránka ponúka možnosť odovzdania osobných údajov, napr. emailovej adresy alebo mena/prezývky v rámci komentárov alebo odberu noviniek, zaväzuje sa čitateľ odovzdať svoje údaje na výhradne slobodnej báze. Autor sa zaväzuje používať osobné údaje užívateľa výhradne za účelom vyžiadanej vzájomnej komunikácie a odozvy v komentároch. Autor nikdy neprenechá osobné údaje tretím stranám. Užívateľ stránky má právo požiadať o kompletné zmazanie osobných údajov, pokiaľ tento krok neodporuje iným právne ustanoveným krokom. Zneužívanie akejkoľvek emailovej adresy na tejto stránke za účelom zasielania nevyžiadanej pošty (spam) je prísne zakázané. 

Ak zanecháte na stránke komentár, zaznamenáme Vašu IP-Adresu. Tento krok slúži k ochrane autora a návštevníkov stránky v prípade nedodržiavania všeobecných zásad komentovania. Autor si vyhradzuje právo podniknúť patričné právne kroky voči držiteľovi nevyžiadanej IP adresy v prípade opakovaného a závažného porušovania tu menovaných všeobecných podmienok. Autor si vyhradzuje právo podrobiť každý komentár pred jeho zverejnením internej recenzii. Autor podporuje maximálnu mieru a slobodu vyjadrenia bez ohľadu na to, či komentár vyjadruje súhlas alebo kritiku obsahu. Autor si však vyhradzuje právo nenávratne a bez predošlého varovania vymazať komentáre, ktoré jednoznačne vyjadrujú obsah nepovolene reklamno-propagačný, vulgárny, silno urážajúci, xenofóbny, rasisticky motivovaný alebo iný, pokiaľ odporuje všeobecným zásadám slušnosti, tolerancie a solidarity, alebo nesúvisí s prezentovanou témou.

 Ochrana osobných údajov v rámci používania sociálnych sietí

Táto webová stránka používa pluginy („prepojené aplikácie“) k sociálnym sieťam LinkedIn, Google+, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. Zdieľaním obsahu tejto stránky cez odkazy na sociálne siete dáva autor súhlas s prenosom dát na príslušný server sociálnej siete a ich priradenie k osobnému profilu používateľa. V prípade, že ste užívateľom niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí, venujte zvýšeniu pozornosť pravidlám a nastaveniam ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov v rámci Google Analytics a reklamných kampaní

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. . Google Analytics používa tzv. „Cookies“ textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky. Údaje registrované pomocou Cookies o používaní tejto stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané a uložené na serveri spoločnosti Google v USA. Z vôle autora používa Google údaje o Vašich aktivitách na stránke v rámci vytvorenia štatistík návštevnosti stránky. Textové súbory cookies sú na týchto stránkach používané i v rámci partnerských reklamných odkazov tretích strán. V tomto zmysle odkazujeme na ustanovenia o ochrane osobných údajov konkrétnej spoločnosti.

Táto webová stránka používa Smartlook, webovú analytickú službu spoločnosti Smartsupp.com. Smartlook používa tzv. „Cookies“ textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky. Údaje registrované pomocou Cookies o používaní tejto stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané a uložené na serveri spoločnosti Smartlook na území Európskej únie. IP-Adresa je anonymizovaná. Smartlook, Fakty o výžive ani žiadna tretia strana nemá prístup k osobným dátam alebo identite návštevníka týchto stránok. Z vôle autora používa Smartlook údaje o Vašich aktivitách na stránke výhradne v rámci vytvorenia prehľadov o návštevnosti stránky. V tomto zmysle odkazujeme na ustanovenia o ochrane osobných údajov konkrétnej spoločnosti.

Naposledy aktualizované 13. január 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.