parazity vo vyzive

PARAZITY – FAKTY VERSUS FIKCIA

Určite ste aj Vy počuli o parazitoch. Nie však v kožuchu domácich miláčikov. Do módy prišli znenazdajky parazity ľudské – a s „protiparazitárnymi i detoxikačnými“ kúrami sa rozrhlo vrece. Ani svet výživy sa trendu „parazitov“ nevyhol. Vznikli mnohé domnienky a fámy o tom, ako niektoré potraviny vyslovene podporujú, alebo naopak brzdia údajné „rozmnožovanie parazitov v našom tele“. Ponúka sa otázka, čo je nebezpečnejšie – samotné riziko nákazy parazitmi, alebo ľudia, ktorí chcú v záujme vytvárania zisku „parazitovať“ na našich peňaženkách pod rúškom strachu?

Dovolila som si osloviť tých najpovolanejších vo svojom obore – Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied. Som veľmi rada, že si napriek náročnému pracovnému tempu, výskumnej činnosti a konferenciám našli čas zodpovedať pre blog Fakty o Výžive nasledujúcu sériu otázok, ktoré by mal o parazitoch snáď poznať každý. Zvláštne poďakovanie patrí autorkám a recenzentkám interview: pani Mgr. Viktórii Čabanovej, pani MVDr. Martine Miterpákovej, PhD. a pani MVDr. Daniele Antolovej, PhD.. Parazitologický ústav pravidelne informuje o svojich aktivitách i na Facebookovej stránke „Parazity.sk“ – určite omrknite, ak Vás téma parazity zaujíma.

Z rôznych podivne alternatívnych zdrojov sa dozvedáme, že „každý má v sebe parazity“, resp. že väčšina svetovej populácie je nakazená parazitmi. Sú tieto tvrdenia opodstatnené? Existujú vôbec druhy parazitov, ktoré by „mohol mať každý človek“? Ako vyzerajú reálne štatistiky/údaje o nákaze človeka parazitmi na globálnej úrovni a tiež konkrétne na Slovensku?

Tvrdenie, že každý človek má v sebe parazity nie je pravdivé. Ak chceme vychádzať z celosvetových štatistík, musíme brať ohľad na to, že do týchto údajov sú započítané aj prípady z rozvojových krajín, kde je zdravotná starostlivosť ako aj hygiena na veľmi nízkej úrovni, preto údaje z týchto krajín štatistiky skresľujú. V zdravej európskej populácii je výskyt parazitov veľmi nízky, rovnako tomu je aj na Slovensku. Ako príklad môžeme uviesť giardiózu, ktorá sa vyskytuje u 2 – 4 % ľudí. Práve v rozvojových krajínách s nízkou hygienou je evidovaná až u 40 %. Medzi najčastejšie parazitárne ochorenie na Slovensku môžeme považovať giardiózu, pričom od roku 2003 až 2007 bola zaznamenaná v 501 prípadoch. Veľká časť populácie má v krvi prítomné protilátky proti toxoplazmóze (250 – 300 prípadov ročne), čo znamená, že sa dostali do kontaktu s parazitom, ale ochorenie u nich nemuselo vypuknúť. Toxoplazmóza predstavuje nebezpečenstvo hlavne pre tehotné ženy. Ďalšie parazitárne ochorenia sa vyskytujú ojedinele (Dorko et al. 2009).

Akú šancu/riziko má obyčajný slovenský občan (ktorý necestuje do exotických krajín), že sa v našich bežných podmienkach nakazí určitým parazitom? Máme rizikové skupiny obyvateľov s väčšou pravdepodobnosťou nákazy?

Medzi rizikové skupiny patria ľudia so slabými hygienickými návykmi. Umývanie rúk, umývanie potravín a tepelná úprava patria medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia. Určitému riziku podliehajú aj ľudia pracujúci vo vonkajšom prostredí, kde sú vystavení ataku ektoparazitov, čiže kliešťov a komárov, ktoré sú vektormi (prenášačmi) rôznych patogénov (parazitárneho aj bakteriálneho pôvodu).

Môže sa človek nakaziť určitými druhmi parazitov na verejných miestach pri bežnom styku s verejnosťou – mestká doprava, čakárne, obchody … ?

Na verejných miestach hrozí hlavne fekálno-orálny prenos. Aj v tomto prípade však dostatočná hygiena výrazne znižuje riziko nakazenia.

V súčasnosti čelíme migrácii rôznych národov a etnických skupín z exotických krajín na naše územie. Predstavuje migrácia riziko vzhľadom na pravdepodobnosť nákazy našich obyvateľov „exotickými druhmi parazitov“?

Každá migrácia väčšieho počtu jedincov, či už ľudí alebo zvierat, prináša so sebou riziká šírenia nepôvodných parazitov na nové územie. Je veľmi dôležité odlíšiť, odkiaľ tieto skupiny prichádzajú. Pokiaľ ide o krajiny s dobrou zdravotnou starostlivosťou a hygienou, takýto migranti nepredstavujú až také riziko, ako ľudia z krajín tretieho sveta, kde je situácia naozaj veľmi zlá. Pokiaľ migranti dostanú zdravotnú starostlivosť hostiteľských krajín, ktorá je na vysokej úrovni a budú dodržiavať hygienické návyky, nemusí byť situácia kritická. Napomôcť by mohla aj edukácia nových migrantov v oblasti hygieny a zdravia.

Ako je to s chovateľmi domácich zvierat, psov, mačiek a ďalších. Je pravda, že každý, kto má doma napríklad psíka, je automaticky nositeľom určitých parazitov?

Znova ide o nepravdivé tvrdenie. Chovatelia zvierat sú vystavení vo väčšej miere riziku nakazenia parazitárnym ochorením, avšak pri pravidelnej starostlivosti o svojho domáceho miláčika sa nemajú čoho obávať. Keďže zvieratá nemajú hygienické návyky ako ľudia, a tak nevedia zabrániť nakazeniu parazitom, z tohto dôvodu ich pravidelne odčervujeme. Chránime tým zdravie nie len našich zvierat, ale aj nás. Naopak človek, ktorý dodržuje hygienu nemá dôvod na pravidelné odčervovanie. Predpísaná liečba sa využíva až v prípadoch, keď bola prítomnosť parazita potvrdená laboratórnym vyšetrením a diagnóza stanovená lekárom.

Prečo sa parazity ako „škrkavka detská“ alebo „mrľa ľudská“ vyskytujú často v detskom veku? Alebo je to len ľudové presvedčenie a vyskytujú sa často aj u dospelých?

Tieto parazity sa naozaj častejšie vyskytujú u detí. Deti ešte nemajú dostatočne vyvinuté hygienické návyky a hlavne v detských kolektívoch (škôlky, školy, detské ihriská) sa tieto parazity rýchlo šíria. Ide hlavne o ochorenia spojené s fekálno-orálnym prenosom.

Alternatívne zdroje používajú „parazity“ ako opodstatnenie všetkých ochorení – od migrény, snáď až po onkologické ochorenia a osočujú odbornú verejnosť (lekárov) z toho, že „parazitom“ ako pomyslenej (či vymyslenej) príčine ochorení nevenujú pozornosť. Sú podľa Vás parazity naozaj podceňované odbornou verejnosťou?

Do určitej miery to môže tak vyzerať. Na obranu lekárov treba dodať, že parazitárne ochorenia spôsobujú toľko nešpecifických príznakov, že rozoznanie medzi parazitárnym a iným ochorením je naozaj nesmierne náročné. Na druhej strane sa vedomie o výskyte parazitárnych ochorení medzi humánnymi lekármi na Slovensku stále zvyšuje a môžeme predpokladať, že pravidelná edukácia prináša svoje výsledky. Parazity naozaj môžu spôsobovať mnoho závažných ochorení a preto ich v žiadnom prípade netreba podceňovať, avšak pripisovanie všetkých zdravotným problémov parazitom je extrémizmus.

Čo má človek podniknúť pri podozrení, že môže byť nakazený určitým parazitom?

Prvým krokom by mala byť návšteva lekára, ktorého môže požiadať o zaslanie vzorky na špecifické parazitologické vyšetrenie vybrané na základe klinických príznakov pacienta. Ak však u lekára nepochodí a je presvedčený o nákaze, môže kontaktovať akreditovatované parazitologické pracovisko aj sám. Odporúčame len laboratórne pracoviská akreditované ministerstvom zdravotníctva, pretože používajú štandardizované a osvedčené diagnostické metódy. Na Slovensku sem patrí niekoľko komerčných laboratórií, ako aj naše pracovisko.

Aké riziká sú spojené s užívaním rôznych antiparazitárnych preparátov dostupných objednaním z neoverených firiem na internete? Aké riziká plynú pre človeka z užívania antiparazitík pre zvieratá?

Síce „odčervovanie“ ľudí momentálne patrí medzi moderné záležitosti, človek sa v žiadnom prípade odčervovať nemá. Vďaka nášmu vyvinutému sociálnemu správaniu a schopnosti naučiť sa udržiavať hygienu, stačí dodržiavať základné pravidlá ako umývanie rúk, potravín a tepelné spracovanie mäsa, ktoré napomáhajú znížiť riziko nákazy na minimum. Ako som spomínala vyššie, zvieratá tieto vlastnosti nemajú a práve preto ich odčervujeme. Bežný občan si ruky umýva, neváľa sa v zdochlinách a neolizuje exkrementy, ako to s obľubou robia naše domáce zvieratká, preto nepotrebuje preventívne užívanie žiadnych antihelmintík:-). Nakazený pacient užíva predpísanú špecifickú liečbu na základe diagnózy. Aby som to vysvetlila, na liečbu parazitárnych ochorení neexistujú žiadne širokospektrálne antihelmintiká. Lekár vďaka laboratórnemu vyšetreniu vie, aký druh parazita ochorenie spôsobil a na jeho základe vypíše konkrétny preparát a dávkovanie. Toto je veľmi zásadný krok. Ak sa podá nesprávny preparát alebo zlé dávkovanie, celá liečba môže byť neúspešná. Práve preto nevkladám veľké nádaje do alternatívnych liečiteľov, ktorým tieto znalosti chýbajú. Liečenie parazitárnych ochorení nie je vôbec ľahká úloha, preto sa naozaj treba zveriť do rúk odborníkov. Pokiaľ ide o riziká pri užívaní antiparazitík pre zvieratá, tie sú naozaj veľmi veľké. Ľudia v žiadnom prípade nesmú užívať liečivá určené pre zvieratá. Aj keď sa to nezdá, naše organizmy nefungujú úplne rovnako a tak ako my môžeme poškodiť podávaním humánnych liekov našim zvieratám, aj my si môžeme spôsobiť závažné problémy pri užívaní veterinárnych liečiv. Napríklad pri odčervovacích prípravkoch ide o narušenie sliznice čreva vedúcej až k potrhaniu čriev, čo však je horšie, často ide aj o zlyhania pečene a obličiek, čo sa často prejaví až po dlhšej dobe. Pre mňa osobne je však naozaj najprekvapivejšie užívanie napr. prípravku Ivermectin. Ide o prípravok s tak závažnými vedľajšími účinkami, že v Európskej únii je možné jeho podávanie len u hovädzieho dobytka, pretože veterinárny lekári sa ho boja podávať aj psom, pre možný vznik trombóz. Pacient pri jeho užívaní musí dodržiavať kľud na lôžku. Alternatívny liečiteľ sa ho nebojí „predpísať“ ani 5 ročnému dieťaťu. Teraz sa však mnohí ohradia, že takéto preparáty užívajú už roky a zatiaľ sa im nič nestalo. Šťastím v neštastí je fakt, že zatiaľ „alternatívci“ objednávajú tieto prípravky z orientálnych krajín, ktoré vyrábajú falošné liečivá s minimom alebo žiadnou účinnou látkou. Čiže ide o predraženú tabletku bez účinku (placebo). Obavy vzbudzuje skôr predstava, že by sa im raz do rúk mohlo naozaj dostať pravé liečivo. Následky tejto neadekvátnej „liečby“ si nevieme ani predstaviť. Už len na doplnenie by som uviedla, že na Slovensku tieto prípravky dostanete len na predpis veterinárnym lekárom. Teda asi nemusím spomínať, koľko zákonov porušujú tieto osoby pri podávaní a predaji liečiv.

Aký máte názor na alternatívne-babské rady (napr. palina, klinček, mrkva) pri liečbe parazitárnych ochorení?

V liečivách sa často používajú rovnaké účinné látky ako obsahujú rastliny, akurát sú umelo syntetizované a presne dávkované. Proti prírodným liečivám nie je čo namietať, akurát treba dodať, že predávkovať sa je možné aj takýmito prípravkami, prípadne bylinami. Pre liečbu akútneho ochorenia je vhodné použiť skôr predpísané liečivá pod dozorom lekára, ale ako doplnok liečby môžu slúžiť aj tieto prírodné liečivá.

Aké je Vaše stanovisko k alternatívnej liečbe parazitov pomocou vedecky neschválených metód ako napr. „biorezonancia“?

Takéto metódy jednoznačne neodporúčame. Tento názor však nie je založený na predsudkoch voči iným diagnostickým metódam. Myslím, že nejeden parazitológ by vymenil niekoľkodňovú prácu pri diagnostike zložitými, vysokošpecifickými diagnostických metódami za jednoduchú, nenáročnú diagnostiku, kde by sme za pár minút prišli na všetky parazity v tele. Bohužiaľ, doteraz taká metóda neexistuje a biorezonancia nie je výnimkou. Za prvé, napriek rôznym informáciám, táto metóda nie je založená na základe žiadneho vedeckého výskumu. Vedecký výskum má rôzne atribúty a zrejme tým najdôležitejším je práve dokázanie výsledkov výskumu. Pri biorezonancii doteraz neboli jej výsledky dokázané, práve naopak boli vyvrátené. Pokiaľ ide o liečbu, český parazitológovia testovali prístroj využívaný pri biorezonancii vedeckými metódami na živých parazitoch, ktoré aj po viacerých impulzoch veselo žili ďalej a teda ich usmrtenie nebolo vôbec úspešné. Čo sa týka diagnostiky, na základe vlastných skúsenosti získaných pri diagnostike na našom pracovisku, doteraz ani u jedeného pacienta, u ktorého boli diagnostikované parazitárne ochorenia pomocou biorezonacie, nebola potvrdená prítomnosť žiadneho parazita. Na záver dodávam oficiálne vyjadrenie Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV a Ústavnej rady Parazitologického ústavu SAV:

stanovisko-k-parazitom-sav

Viktória Čabanová, Martina Miterpáková, Daniela Antolová – Parazitologický ústav SAV, Košice

Lit.:
Dorko et al. 2009 – Bakteriálne, vírusové, Parazitárne a mykotické zoonózy

 Parazitologický ústav SAV odporúča aj ďalší skvelý článok:

Pravda o parazitech a jejich vymítačích

7 thoughts on “PARAZITY – FAKTY VERSUS FIKCIA

 1. …minimalne velmi zaujimavo spracovany clanok, ako aj ucelovo polozena formulacia otazok a nasledne odpovedi, ktore nic konkretne nevylucuju, ale ani nic nepotvrdzuju, tak charakteristicke pre medicinu sa vopred chranit. Pripadne vysloveny nazor je v zapati negovany dalsim vyjadrenim. Cize moznost nakazy bezneho slovaka strednej vrstvy je minimalna na urovni max 4%, ale nakaza deti je pomerne bezna… Podla tychto vysokoskolskych ucencov sa asi detsky parazit bez liecby sam po skonceni skolskej dochadzky pozdravi a opusti telo hostitela a nasa 95% populacia je cista? Stupidne. Nie som lekar ( a ani by som nechel sa nim stat ) ale je predsa jasne ze zdravotnictvo potrebuje aby populacia mala parazitov, pretoze tie su akou-takou istotou ze pacienti vzdy budu, no a zdravotnictvo a farmacia bude existovat. Pozrite sa na kategorizaciu a pocet liekov zo skupiny antihelmentik v SR. Je ich tam zopar aj tie len na predpis. Niekolko liekov bolo bez udania dovodu vyradenych a niektore boli volnopredajne. Ich mnozstvo sa (asi ucelovo) zuzilo a predpisovanie zabezpecuje navstevu lekara, nasledne aj pracu pre laboratoria, ktore nikdy nic (asi ucelovo) nenajdu a opak je nedokazatelny, lebo nikto nebude sa hrabat vo Vasej stolici… Kazdy sudny clovek si spravy vlastny zaver. A propo : na zaciatku clanku sa vyzdvihuje enormne pracovne vytazenie pracovnikov Statneho Parazitologickeho ustavu SAV SR. Ale vnucuje sa otazka, co oni tak horlivo musia a mozu riesit, ked nas narod je vlastne bez parazitov. ( ??? ) Ale urcite to obhaja ze su tu este zvierata….

  1. Dobrý deň, Juraj.
   Otázky rozhodne neboli položené účelovo – pýtala som sa úplne spontánne ako laik v oblasti problematiky parazitov.
   Nákaza detí je bežná preto, že nemajú ešte natoľko vycvičené hygienické návyky, ako bolo spomenúté v článku. Malé deti sa napríklad často môžu hrabať v pieku alebo ohmatávať/olizovať rôzne predmety a následne si strkať nevedomky rúčky do úst, preto. Väčšie deti a dospelí takéto chovanie už neprajavujú, preto klesá pravdepodobnosť nákazy parazitárnym ochorením. Vaše tvrdenie, že zdravotnictvo vyslovene potrebuje parazity aby malo pacientov, je scestné. Existuje nespočet iných ťažkostí a dieagnóz, s ktorými zdravotníctvo denne bojuje v záujme uzdravenia pacienta. Pravdou je, že parazitárne ochorenia sa v našich podmienkach vyskytujú a liečia skôr vzácne. Aj z toho dôvodu je spektrum sortimentu antihelmintík relatívne nižšie, než spektrum liečiv pre ochorenia vyskytujúce sa bežnejšie – ako trebárs sezónne virózy a bakteriálne nákazy. Antihelmintiká sú dostupné na predpis z dôvodu, že ide o liečivá, ktoré môžu vykazovať u niektoých ľudí závažné nežiaduce účinky, preto lekár musí vopred zhodnotiť ich vhodnú aplikáciu a dávkovanie. Vraj sa nikto nebude hrabať vo Vašej stolici? Laboratórne vyšetrenie stolice práve naopak platí k tým najčastejším a najrutinnejším vyšetreniam v medicíne vôbec. A to už ani nehovorím o priamom vyšetrení „per rectum“ – cez konečník (teda že lekár Vám doslova strčí prst do zadku a pohmatom kontroluje anatomické štruktúry v oblasti panvového dna). Vyšetrenie cez konečník môžete absolvovať bežne napríklad na oddelení vnútorného lekárstva, urológie alebo gynekológie.
   Na margo enormného zaťaženia vedeckých pracovníkov len toľko: Nik z pracovníkov Parazitologického ústavu SAV nikdy netvrdil, že národ je bez parazitov. Jediné, čo bolo povedané je, že parazitárne ochorenia sú v našej populácii celkovo skôr vzácne a hojnejšie sa vyskytujú len u určitých vrstiev obyvateľstva so zlými hygienickými návykmi. Práca vedca nie je „vyhrievanie teplého miestečka niekde v labáku“ … Veda sa aj v oblasti výskumu parazitárnych ochorení posúva. Podľa najnovších poznatkov sa dokonca niektoré parazity môžu používať pre liečbu napríklad špecifických autoimúnnych ochorení (áno-čítate dobre, niektoré parazity sú úžitoťné, môžu liečiť). Vedci preto skúmajú, ktoré parazity nám môžu pomôcť alebo naopak ktoré nám škodia a ako vyvinúť nové, účinnejšie liečivá pre ich elimináciu. Vedci navštevujú medzinárodné koferencie a kongresy,aby prezentovali svoje poznatky a podelili sa kolegami z iných krajín a oblastí. V neposlednom rade pomáhajú s diagnostikou a liečbou parazitárnych ochorení v prípade nezvyčajných alebo pre nás exotických nákaz…. a dalo by sa pokračovať. V skratke to znamená, že sa rozhodne nenudia.

 2. Dobry den Monika

  Dakujem za Vasu odpoved, zaroven si velmi vazim ze ste moj koment navymazala a naviac pridala Vas nazor. Urcite sa stotoznujem s tym co pisete (aj ked nie v plnom rozsahu) zarovne si myslim, ze Vas nazor je zalozeny na realnom zaklade a zdravom usudku. Mozno moja formulacia slov bola trochu „tvrda“ tiez pisem spontanne a tym prejavom moje nazory. Tak ako ste to na pisala, to funguje v idealnom svete, ktory uz ani neviem kde hladat, ale urcite nie v nasom svete nasiaknutom lobby z farmakopriemyslu, korupciou lekarov a silnym obchodnym duchom nasich lekarnikov, resp. vlastnikov lekarni, ktori smeruju pacjenta tam kde oni potrebuju a chcu. Vratim sa k Vasmu zazoru, kde uvadzate logicku rizikovost nasich deti sa nakazit parazitom, co je uplne normalne, bezne a nikoho to ani neprekvapuje. Lenze zabudla ste napisat, kde sa podeju tie parazity ktore deti dostanu v rannom veku? Ved predsa ziadny pediater si ani nepripusta, ze by jeho maly pacient mal parazita, no zaroven sa deklaruje relativne vysoka pravdepodobnost nakaz deti z dovodov ako ste napisala. Trocha je v tom ucelovy chaos, nie. Je predsa uplne jasne ze parazitov, ktore si deti nazbieraju v detstve a niesu preliecovane ich lekarom, lebo sa u nich priznaky nakaz neprejavili (alebo sa prejavili, ale liecili sa priznaky a nie mozny povodca) si nasledne deti nesu do dospelosti. Ono, liecenie tych „priznakov“ je ekonomicky „zaujimavejsie“ pre medicinu a farmakobiznis, nez poskytnutie antihelmintik, ktore su lacne a stoja par centov. Ta realita v praxi je krutejsia, ako sa na prvy pohlad zda. Ano, Vas nazor je pekny, idealny a urcite sa s nim stotoznuje kazdy kto nosi „biely plast“, alebo zije zo spoluprace s „bielym plastom“ ( tym nechem utocit proti lekarskej verejnosti ) Ja niesom, tak ako som uz pisal ani lekar, ani lekarnik a ani detoxikacny poradca, mam len zdravy usudok a schopnost logickeho myslenia a vnimania reality dnesnej doby. Viete, pisete ze zijeme v cistej spolocnosti a riziko nakaz je tu minimalne ( okrem tych uz priznanych deti ). Ale to je fatalne zcestne. Pretoze parazit predsa nepozna geopoliticke rozdelenie sveta. Kazda druha rodina ma domace zvierata, kazdy cestuje na dovolenky, pouziva sa hromadna doprava, spolocne stravovacie zariadenia, nakup nebalenych potravin atd atd atd. Je uplne nelogicke a velmi zjednodusene si mysliet, ze ked si umyvam ruky som mimo nakazu. Ano, to sa moze tvrdit detom vo veku od 2-7 rokov, no nie dospelemu jedincovi, ktory ma uplne zakladne vedomosti o biologii. Umyvanie ruk je uplne zakladny faktor eliminovat moznosti nakazania sa, no nie zaruka. Je pravda ze obyvatelia z krajin tretieho sveta maju parazitov az az. Ale to prameni z ich kultur, urovni hygieny a stravovacich navykov, pozor, ktore su ale usposobene uz zlozenim jedal na vysoky predpoklad pritomnosti zarodkov parazitov, t.z. prirodnych antihelmintik. U nas v Europe a hlavne v Amerike, je zlozenie stravy priam rajom pre pritomnost parazitov, co dopomaha ich dlhodobemu prezivaniu v nasich telach. Mozeme sa stavit, ze ja a aj vy mame parazitov. Presvedcit sa je uplne lahke. Ist k lekarovi poziadat o liecbu, dostat recept na antihelmintiká (co nebude take jednoduche ) a sledovat si stolicu. Najlepsie vyfotit fotoaparatom s bleskom a s vysokym rozlisenim. A budete sa cudovat…. Skoda len, ze ucelovo sa prestavaju vyrabat zachodove misy, kde stolica neskonci hned vo vode, ale na suchom mieste k rychlej vizualne kontrole, tak ako sa to robilo niekedy. Ja som nazoru, ze fakt minimalne 70% Europanov je nakazenym parazitom, co je uplne normalne, ved sme cicavce. Pokial by sa pristupovalo k tomuto faktu zo strany mediciny seriozne a nezistne, uz len na zaklade skutocnosti zaradenia nasho zivocisneho druhu, tak isto ako sa pristupuje vo veterine k nasim domacim zvieratam, ze sa pravidelne odcervuju, urcite by sa radikalne eliminovali moznosti nakazenia sa.

  1. Dobrý deň,Juraj, ďakujem za odpoveď.
   Ani ja nepochybujem o tom, že s našim zdravotníctvom a „farmapriemyslom“ to nie je vždy všetko úplne po kostolnom poriadku a chápem, že mnohí ľudia v tomto smere vnímajú určité sklamanie a nedôveru. Na druhej strane však absolútne odmietam myšlienku, že by tá zlá strana patrila výhradne farmabiznisu a naopak tá dobrá strana „alternatívnym“ liekom, liečiteľom a pod. Ono totiž trh s altenatívnymi „prírodnými“ liečivami poháňa tiež korupčný obchodný duch, ktorý nie je o nič lepší/horší, než farmabiznis. Nik ma nepresvedčí o tom, že keď mi niekto chce predať nejaký alternatívny liek alebo liečivú vodičku za 300€, robí to len „pre dobro ľudstva“… Ak deti ochorejú na parazitárne ochorenie v rannom veku a včas sa podchytia nasadením antihelmintík, niet podľa mňa dôvodu pochybovať o tom, že by im tie isté parazity škodili ďalej v dospelosti. Nemám prehľad o cenách antihelmintík – asi to záleží od konkrétneho ochorenia a príznakov. Ak by sme ale mali vychádzať z Vašej logiky uvažovania, teda že pôvod väčšiny chorôb je parazitárny, potom by zrejme ľudia v rozvojových krajinách museli byť na tom zdravotne neporovnateľne horšie než ľudia v rozvinutých krajinách. To však všeobecne neplatí a najväčšou hrozbou zostávajú ochorenia vírusové alebo bakteriálne. Je logické, že lekár Vám tak ľahko nepredpíše antihelmintiká – ako som spomínala, niektoré z týchto liečiv vykazujú závažné nežiadúce účinky a navyše musíte mať preukázateľne diagnostikované parazitárne ochorenie. Podávať antihelmintiká „len tak preventívne“ môže byť veľmi nebezpečné.

 3. Dobry den Monika

  Som rad ze mame rovnaky nazor na system nasho zdravotnictva a nie len nasho, lebo obchodny a marketingovy status ma zdravotnictvo uz v kazdej krajine. Je vsak pravda ze nie kazdy lekar je slobodne stotozneny s tymto necistym charakterom mediciny a uplne suhlasim s Vasim nazorom, ze ani alternativna medicina nemieni sponzorovat nase zdravie bezplatne a veru necha si to adekvatne zaplatit, mozno niekedy nad uroven vynalozenych nakladov, co veru tiez nieje ok, o to viac ked ju klasicka medicina akceptuje minimalne, ci vobec. Ta alternativna medicina to ma asi aj o to tazsie ze zdravotne poistovne ju neakceptuju, aj ked logicky pokial poistenec slobodne prejavi zaujem o tuto formu liecby, korektne by nemal byt diskriminovany zo strany svojej poistovne a nim zaplatene prostriedky do poistovne by mu nemali byt odoprete na spolufinancovanie alternativnej liecby resp. pripravkov aspon v urcitom pomere. Lenze to by narusilo „vztah“ zdravotnictva a poistovni o vzajomnom sa kaceptovani. Tolko k nasim bielym plastom a ich okoliu :-) Ja ne tvrdim, ze ludia by sa mali napchavat antihelmintikami ako keby to bol celaskon. Podla mna by kazdy obvodny lekar, mal minimalne raz rocne, alebo polrocne kazdeho svojho pacienta, samozrejme podla jeho celkoveho zdravotneho stavu, ako pisete preventivne “ odcervit „. Uzitie prevetivne antihelmintik minimalne zatazuje organizmus a naviac sa aplikuju jednorazovo, alebo max po dobu troch dni a to nikoho nemoze ohrozit na zdravi. Obvodny lekar ma predsa vyborny prehlad o zdravi svojho pacienta a tymto systemovym krokom by sa aspon eliminovali moznosti nakaz. Lenze zo zainteresovanych, sa nikomu veru nechce ist touto cestou, radsej Vam natlacia do hlavy blbosti o neopodstatnenosti liecby, potom ked na tom trvate, Vas trapne zacnu strasit o moznosti poskodenia Vasho zdravia vplyvom antihelmintik, potom ked im poslete cez email foto svojej stolice po nasadeni antihelmintik, verte ze sa nedockate ziadnej odpovede ani reakcie, pripadne popru ze by niejaky mail od Vas dostali, ved predsa takto sa s lekarom nekomunikuje a nedockate sa nakoniec z ich strany ani slova, ked im osobne prinesiete stolicu do ambulancie, lebo im uz asi pristalo maslo na hlave a rychlo Vas odpoklonkuju s tym do laboratoria. … a kolobeh boja s veternymi mlynni prokracuje… Lenze ja to mam tazke. Niesom ovca a nezerem seno :-)

 4. S tym Ivermectinom pani odbornicka zavadza, napr. v Nemecku sa v humannej medicine uziva na liecbu svrabu a rozacei, a to aj oralne…V tropickych oblastiach Afriky a Ameriky sa bezne pouziva na liecbu onchocerciazy, pricom vedlajsie ucinky liecby su sposobene masovym uhynom mikrofilarii…Zdroj Wiki

 5. Dobrý Deň.Tak neviem čo si naozaj myslieť ,na jednej strane ľudská populácia a parazity ako si idú ruka v ruke ,do akej miery sa znížil výskyt parazitov napr.tym že v minulosti nie až tak dávnej sa pomaly v každom dome chovali ošípané a na dvore stála niekde v kúte tzv hnojna jama .Hnoj sa samozrejme používal na záhrade moč ovina sa ťahala na polia rôznymi podomácky zhotovenými čerpadlami.trus z holubov sa rozraba l z vodou a slúžil ako hnojivo trus hydiny tiež slúžil ako hnojivo do záhrad a polí atď.Dnes je hore uvedené už skoro ojedinelé,len neviem či tie rôzne hnojivá dusičnany a neviem čo nie je horšie ako ten hnoj, podľa mňa áno a to niekoľko násobne.len taký príklad v 50 rokoch tiež tvrdili že napr.Ddt je absolútne neškodné a neskôr sa zistilo že to bol doslova jed pre ľudí v tomto ohľade som absolútne presvedčený že za nejaký ten piatok obrazne povedané budú naši potomkovia tvrdiť že aký sme boli sprostí ,lebo sa preukážu fatálne účinky v súčasnosti používaných hnojív,postrekov atď ktoré sú v súčasnosti neznáme no povedzme napr o 20 rokov úroveň poznania bude a diagnostika všeobecne bude na vyššej úrovni.Ale späť k parazitom zaráža má len jedna vec,viem že parazity nežijú len v tráviacom trakte a nie všetky sú veľkosti pásomnice ale napr manželka pracuje pomerne dlho v zdravotníctve podielala sa na desiatkach operácii tráviaceho, dýchacieho a neviem akého traktu človeka a nikdy žiadneho parazita nevidela ani sa neodcervovala ani jej známy lekári sestry asistenti atď . Ďalši príklad teta pracuje ako inštrumentálne cca 30 rokov keď som sa jej pýtal na parazity detto to isté čo manželka nikdy pri operácii žiadneho nevidela a to pracovala od interny,cez chirurgiu po onkológiu,tak my nejde do hlavy že keby to bolo s parazity.az také husté tak ľudia tzv.z prvej ruky by sa neodcervovali a výskyt parazitov by stritne tajili aj pred rodinou a nechávali by ich ďalej chorých atď.Tak neviem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.